Opinion

Demokratikong Institusyon: Makialam sa Diskusyon at Ihalal ang Dapat sa Posisyon

Sa loob at bawat sulok ng institusyon, nararapat lamang na ang demokrasya ay maghari. Ito ay pagkakaroon ng kalayaang magpahayag ng kani-kanilang saloobin. Ito ay ating boses, kapangyarihan, at karapatan bilang isang iskolar at mag-aaral ng pamantasan.

𝗣𝗲𝗿𝘁𝗶𝗻𝗲𝗻𝘁 𝗣𝗲𝗿𝗶𝗹: 𝗧𝗵𝗲 𝗥𝗲𝗱-𝗧𝗮𝗴 𝗦𝗰𝗵𝗲𝗺𝗲

Persisting in the Bicol University grounds is the colossal problem that cannot seem to perish as authorities continue to brush off the cases of students being labeled red.

𝗣𝗲𝗿𝘁𝗶𝗻𝗲𝗻𝘁 𝗣𝗲𝗿𝗶𝗹: 𝗧𝗵𝗲 𝗥𝗲𝗱-𝗧𝗮𝗴 𝗦𝗰𝗵𝗲𝗺𝗲

Persisting in the Bicol University grounds is the colossal problem that cannot seem to perish as authorities continue to brush off the cases of students being labeled red.

Crisis in Convenience: The AI Dilemma

The notion that artificial intelligence (AI) serves as a complementary tool rather than a complete substitute for human work is a concept that is becoming blurry as concerns arise when this advancement encroaches on sensitive boundaries to the extent of endangering professions while benefiting only the privileged.

Band-aid Solution To Ailing Nationalism

𝐁𝐘: 𝐃𝐄𝐍𝐕𝐄𝐑 𝐆𝐎𝐃𝐄𝐙𝐀𝐍𝐎 | 𝘌𝘷𝘦𝘯 𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘥𝘪𝘴𝘨𝘶𝘪𝘴𝘦𝘥 𝘢𝘴 𝘢 𝘤𝘪𝘷𝘪𝘤 𝘵𝘳𝘢𝘪𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮, 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘵𝘪𝘯𝘬 𝘰𝘧 𝘢 𝘣𝘪𝘭𝘭 𝘣𝘪𝘳𝘵𝘩𝘦𝘥 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘮𝘢𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢𝘳𝘺 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘤𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘪𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘯𝘥𝘢𝘵𝘰𝘳𝘺 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭 𝘣𝘦 𝘥𝘦𝘦𝘮𝘦𝘥 𝘢𝘴 𝘢 𝘥𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘢𝘵𝘦 𝘮𝘰𝘷𝘦 𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘨𝘦𝘥𝘭𝘺 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭 𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘴𝘮.

Daig Pa Ang Numero Sa Lotto

𝐁𝐘 𝐃𝐄𝐍𝐕𝐄𝐑 𝐆𝐎𝐃𝐄𝐙𝐀𝐍𝐎 | 𝐵𝑎𝑔𝑜 𝑝𝑎 𝑚𝑎𝑛 𝑛𝑎𝑏𝑎𝑔𝑜 𝑠𝑎 𝑘𝑎𝑠𝑎𝑙𝑢𝑘𝑢𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑔𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑎 𝑒𝑛𝑟𝑜𝑙𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑖𝑚𝑢𝑜𝑡 𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑔𝑎 𝑛𝑎𝑝𝑎𝑔𝑑𝑎𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑛𝑔 𝑚𝑔𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑦𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑖 𝐵𝑒𝑦𝑢𝑏𝑠 - 𝑚𝑎𝑦𝑟𝑜𝑜𝑛𝑔 𝑢𝑚𝑢𝑢𝑤𝑖𝑛𝑔 𝑔𝑢𝑡𝑜𝑚 𝑎𝑡 𝑙𝑢ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑔𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑎 𝑘𝑎𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠𝑖𝑦𝑎 𝑑𝑎ℎ𝑖𝑙 ℎ𝑖𝑛𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑎𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑡-𝑜𝑓𝑓 𝑎𝑡 𝑚𝑔𝑎 𝑖𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑛𝑎 ℎ𝑖𝑛𝑑𝑖 𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑙𝑜𝑔 𝑚𝑎𝑎𝑏𝑜𝑡 𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑎𝑠𝑎 𝑘𝑎𝑟𝑑 𝑛𝑎 𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑙𝑖𝑡 𝑎𝑦 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑠𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑.

Isuko Ang Bataan

𝘒𝘳𝘪𝘵𝘬𝘪𝘬𝘢𝘭 𝘢𝘯𝘨 𝘦𝘴𝘵𝘢𝘥𝘰 𝘯𝘨 𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘬𝘢𝘱𝘢𝘭𝘪𝘨𝘪𝘳𝘢𝘯 𝘴𝘢 𝘬𝘢𝘴𝘢𝘭𝘶𝘬𝘶𝘺𝘢𝘯. 𝘈𝘯𝘨 𝘪𝘴𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘭𝘪𝘪𝘵 𝘯𝘢 𝘱𝘢𝘨𝘬𝘢𝘬𝘢𝘮𝘢𝘭𝘪 𝘢𝘺 𝘮𝘢𝘢𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘨𝘥𝘶𝘭𝘰𝘵 𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘯𝘨𝘮𝘢𝘵𝘢𝘨𝘢𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘶𝘭𝘪𝘳𝘢𝘯𝘪𝘯 𝘢𝘵 𝘯𝘢𝘬𝘢𝘬𝘢𝘣𝘢𝘩𝘢𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘪𝘨𝘩𝘢𝘵𝘪.