Editorial

Think Critical in a Pink Radical

Besting the typical colors within the council, the independent candidate Stacy Danielle Alamares recently won the University Student Council (USC) race with her #BUShine banner. Days after the election concluded, the call for accountability on their promises begins.

Nakakapuwing na puwang

Kapirasong papel o isang birtwal na dokumento ang ngayo’y humahadlang at nagiging malaking puwing sa pagkakaroon ng mga BUeños ng kalayaan upang magkaroon ng pagpipilian sa kanilang mga magiging lider-estudyante.

Piring na Pagtugon

Ang pagkaalarma ng mga estudyante sa presensya ng mga naka-kulay asul at berde ay isang patunay lamang na hindi kaligtasan ang nadadala ng mga ito kundi pag-aalala lalo na sa gitna ng kasalukuyang panahon kung saan talamak ang mga pangyayari at ang mga inaasahang siyang magpapatupad ng batas ay ang mismong lumalabag nito.

FINAL EDITOR'S NOTE FROM DENVER GODEZANO

I witnessed the transition from virtual to in-person classes, the shift from the Duterte to the Marcos administration, and the change from Mascariñas to Nebres. It was all thrilling and exhilarating as we set the agenda people would talk about for the next weeks. However, the most rewarding aspect of my time at Unibê was comforting the afflicted and afflicting the comfortable.

Mananatiling Mapagmatyag Sa Bughaw Na Pamamalakad

Ang pagtatapos ng terminong Azul ay ang hudyat ng simula ng pamumunong asul. Sa pagtayo ni Remee Estefany Baldorado bilang susunod na Chairperson and Student Regent (CSR) ng pinakamataas na konseho sa unibersidad, nararapat na maging imparsyal pa rin ang buong katawang-estudyante sa kanyang ilalatag na mga plano at desisyon tungo sa kabutihan at proteksiyon ng mga estudyante ng pamantasan.